Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimi

Posted: March 5, 2011 in Autocad Dersleri
Tags: , , , ,

Polygon komutu bir çokgen çizimi için kullanılır. İstediğimiz çokgeni bu komutla oluşturmakla beraber bunu oluştururken bazı parametreleri komut satırına girmemiz gereklidir. Bunlara bir göz atalım ve öncelikle “polygon” tuşunu aşağıda tanıyalım;

polygon1 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

Komut satırımıza “polygon” komutunu girdiğimizde bizden

POLYGON Enter number of sides <4>:

Yani çizeceğimiz çokgenin kaç köşesi olması gerektiğini soracaktır;

polygon2 515x105 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

Ardından karşımıza gelen ekranda çizeceğimiz çokgenin merkezini veya kenar uzunluğunu soracaktır.

polygon3 515x102 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

Kenar uzunluğu olarak 200 birim girelim ve ardından bize

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] :

Yani çieceğimiz çokgen daire içerisine mi teğet yoksa dışına mı teğet olacaktır diye sorar. Daire içine teğet çizeceksek “I” komutunu gireriz. Eğer dairenin dışına teğet bir çokgen çizeceksek ise “C” komutunu girmeliyiz.

polygon4 515x104 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

Son olarak da bize

Specify radius of circle:

Yani çemberin çapını isteyecek. Cursor yardımı ile merkezi belirtebilir veya komut satırından çember merkezini koordinatlarını girerek belirtebiliriz.

polygon5 515x380 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

Aynı şekilde ;

Specify center of polygon or [Edge]:

Kısmında yani kenar uzunlu veya çember merkezi belirtin diye sorduğunda “edge” veya kısayolu olan e komutunu girmemiz gerekir. ardından

Specify first endpoint of edge:

Yani kenar uzunluğu belirteceğimiz ilk noktayı girmemiz isteniyor. Cursor yardımı ile veya koordinat belirterek bu adımı geçebiliriz. Ardından da bize kenarın 2. Noktasını soracaktır.

Specify second endpoint of edge:

Tekrar cursor yardımı ile veya koordinat belirterek giriş yaptığımızda çokgenimiz oluşacaktır. Son 2 adımı line dersinde öğrendiğimiz gibi 2 nokta belirterek vektör oluşturma kısmına belirtebilirsiniz. Burada belirteceğimiz noktalar, çokgenin bir kenarını oluşturan çizgi olacaktır.

polygon6 515x367 Autocad Polygon Komutu ve Çokgen Çizimipolygon

bunlar dışında “polygon” komutunun yerine komut satırına kısayol olan “pol” komutunu da kullanabilirsiniz.

kaynak:autocadhocasi.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s